Barion Pixel

Rendelj és nyerj – JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Majomkenyér.hu Kft. (székhely: 1165 Budapest, Margit utca 123. Cg.: 01 09 997731, Adószám: 24248796.2-42) és a Vita Stilo Hungary Kft (Székhely:
1142 Bp. Horvát Boldizsár u.12., Adószám: 24765851-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-181159) – továbbiakban, mint Szervező, a jelen játékszabályzatban meghatározott, Rendelj és nyerj! – Majomkenyér-Mentes közös nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja le a www.majomkenyer.hu és a www.mentesen.com oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot és a Szervező oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2022. november 22. 18. óra – 2022. november 30. 24. óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 2 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően legalább egy Majomkenyér Adventi naptár keksszel terméket vásárolnak a Majomkenyér vagy a Mentesen.com webshopban a játék ideje alatt (1 csomag a Majomkenyer.hu oldalon vásárlók között kerül kisorsolásra, 1 csomag a Mentesen.com oldalon rendelők között kerül kisorsolásra). A nyertesek fejenként 1 db ajándékcsomagot nyernek meg.

A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2022. december 5.

A nyertes kiválasztása online sorsoló programon keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.

Nyereményjáték lezárásának ideje: 2022. november 30. 24 óra

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022. december 5.

Eredményhirdetés a Majomkenyér és a Mentes Facebook és Instagram oldalán történik egy posztban, valamint a Nyertest egy, a vásárláskor megadott email címen, üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.


3. A Játék menete
1. Keresd fel a Majomkenyér.hu vagy a Mentesen.com webshopját.

2. Vásárolj legalább egy darab Majomkenyér adventi naptár keksszel terméket.


4. Az ajándékról a nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:
– összesen  2 db ajándékcsomag (1 csomag tartalma: a Majomkenyér 1 db Prémium szaloncukor válogatás, Majomkenyér 5000 Ft-os vásárlási utalvány, Mentes cukrászüzem 1 db bejgli, Mentes cukrászüzem 1 db vegán kréker )

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Szervező a nyertes Játékost Facebook üzenetben értesíti, a nyeremény csomag kiküldéséről a Szervező gondoskodik. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A vásárlást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.


7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Szervező részére a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Majomkenyér.hu Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Kezdőlap » Blog » Rendelj és nyerj – JÁTÉKSZABÁLYZAT