15.000 FORINT FELETT INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS magánszemélyeknek!

Játékszabályzat

A Majomkenyér.hu Kft. (székhely: 1165 Budapest, Margit utca 123. Cg.: 01 09 997731, Adószám: 24248796.2-42) továbbiakban, mint Szervező, a jelen játékszabályzatban meghatározott, VEGYÉL Majomkenyeret és NYERJ! -nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja le a www.majomkenyer.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot és a Szervező oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama:2023. szeptember 8. 11. óra – 2022. Szeptember 30. 24. óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 2 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően legalább egy Majomkenyér terméket vásárolnak valamelyik magyarországi Shell kúton a játék ideje alatt, és az ezt bizonyító blokkot befotózva elküldik a majomkenyer@majomkenyer.hu email címre. A nyertesek fejenként 1 db, 20 000 forint értékű Majomkenyér termékekből összeállított ajándékcsomagot nyernek meg.

A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki.

Nyereményjáték lezárásának ideje: 2022. Szeptember 30. 24 óra

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022. Október 6.

Eredményhirdetés a Majomkenyér Facebook oldalán történik egy posztban, valamint a Nyertest egy, a vásárlást igazoló blokk beküldésekor megadott email címen, üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Vásárolj legalább egy Majomkenyér terméket egy magyarországi Shell kúton.

2. A vásárlást igazoló blokkot fotózd be (jól látható legyen rajta a Shell kút címe, a dátum és a vásárolt Majomkenyér termék) és küldd be a majomkenyer@majomkenyer.hu email címre.

Egy blokkot csak egy személy használhat fel.

4. Az ajándékról

A nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:
– összesen 1 db 20 000 forint értékű ajándékcsomag Majomkenyér termékekből.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Szervező a nyertes Játékost emailben értesíti, a nyeremény csomag kiküldéséről a Szervező gondoskodik. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  1. A vásárlást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.
  2. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
  3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
  4. A Szervező részére a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Majomkenyér.hu Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

  1. szeptember 7.

Iratkozz fel a hírlevelünkre és küldünk egy 10% kedvezményre jogosító online kupont!